Adverteren in wijkkrant

Advertentieovereenkomst

Wijkkrant Espelervaart

(Oplage: ongeveer 2500 stuks / frequentie 3 x per jaar in kleur)

(1 september / 1 januari / 1 april)

Naam adverteerder : _______________________________________________

Contactpersoon : _______________________________________________

Adresgegevens : _______________________________________________

Postcode en plaats : _______________________________________________

Telefoonnummer : _______________________________________________

Websiteadres : _______________________________________________

Emailadres: : _______________________________________________

Eventueel afwijkend factuuradres:

Adresgegevens : _______________________________________________

Postcode en plaats : _______________________________________________

Telefoonnummer : _______________________________________________

Wij willen graag een advertentie plaatsen in het wijkkrantje van Wijkplatform Espelervaart.

 

Formaat & Frequentie 

0 A4 (maat 21 br x 29,5 hg)  (1 x) € 240,=    A4 (3 x) € 648,= (incl 10{62f18134bcded0d6d283e9d322be79445cf6cd0486603c0ca2ceec9d8114f3bb} korting)

0  A5  (maat 21 br x 15 hg)     (1 x) € 150,=   A5  (3 x) € 405,= (incl 10{62f18134bcded0d6d283e9d322be79445cf6cd0486603c0ca2ceec9d8114f3bb} korting)

0 A6  (maat 10,5 br x 15 hg)  (1 x) € 100,=    A6 (3 x) € 270,= (incl 10{62f18134bcded0d6d283e9d322be79445cf6cd0486603c0ca2ceec9d8114f3bb} korting)

0 A7 (maat 10,5 br x 7,5 hg)(1 x)  €   50,=    A7 (3 x) € 135,= (incl 10{62f18134bcded0d6d283e9d322be79445cf6cd0486603c0ca2ceec9d8114f3bb} korting)

Ingangsdatum van het contact betreft de ondertekeningsdatum. Voor de betaling ontvangt u een factuur.

Voor akkoord ondertekend op ____-______- ___________ te Emmeloord

Naam en voorletters ondertekenaar:

______________________________________________

Handtekening: ______________________________________________

 

 

Voorwaarden
De adverteerder kan slechts kiezen tussen losse advertenties of voor drie edities.
De advertenties moeten op de exacte maat én als JPG bestand worden aangeleverd. Indien er extra opmaak werkzaamheden zijn, dan zullen we extra kosten in rekening moeten brengen. Bij het reserveren van advertentie voor drie edities zijn de opmaak kosten gratis, maar voor eenmalige advertenties rekenen we 5{62f18134bcded0d6d283e9d322be79445cf6cd0486603c0ca2ceec9d8114f3bb} opmaak kosten bovenop de advertentie prijs.

Betaling

Het verschuldigde bedrag dient u binnen 14 dagen na verschijning van de wijkkrant over te maken op rekening NL51RABO0159986087

t.n.v. Wijkplatform Espelervaart, o.v.v. advertentie wijkkrant

U kunt dit contract inleveren bij het buurthuis aan de Atlantischestraat 18. Heeft u vragen dan kunt u ons mailen via espelervaartbuurthuis@gmail.com .

Namens het Wijkplatform Espelervaart,

Alex Schoonveld

voorzitter