Adverteren wijkkrant?

Het is mogelijk om een advertentie te plaatsen in onze wijkkrant. Het is een buurtkrant dat huis-aan-huis verschijnt hier in Espelervaart. Het is een full colour met een oplage van 2.600 stuks dat 3 x per jaar verschijnt, namelijk rond 1 januari, 1 april en 1 september.

De kosten bedragen:

 • A4 (maat 21 br x 29,5 hg)   (1 x) € 240,=  (3 x) € 648,= 
 • A5  (maat 21 br x 15 hg)     (1 x) € 150,=  (3 x) € 405,= 
 • A6  (maat 10,5 br x 15 hg)  (1 x) € 100,=  (3 x) € 270,= 
 • A7 (maat 10,5 br x 7,5 hg)  (1 x) €   50,=  (3 x) € 135,=

Voorwaarden
De adverteerder kan slechts kiezen tussen losse advertenties of voor drie edities. De advertenties moeten op de exacte maat én als JPEG bestand worden aangeleverd. De advertentie moet minimaal 300 DPI zijn om de kwaliteit te garanderen. U kunt uw advertentie dan opsturen naar Alex via adverteren@buurthuisespelervaart.nl  

Betaling

Het verschuldigde bedrag dient u binnen 14 dagen na verschijning van de wijkkrant over te maken op rekening NL51RABO0159986087

t.n.v. Wijkplatform Espelervaart, o.v.v. advertentie wijkkrant

  Uw naam (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)

  Onderwerp

  Formaat advertentie

  Hoe vaak wilt u advertentie in krant

  Uw bericht