AED defibrillator in buurthuis

Sinds januari 2017 hangt er aan de voorkant van buurthuis Espelervaart een AED. En vele van u vragen zich wellicht af, wat moet ik daarmee?

Wanneer iemand een hartstilstand krijgt zijn de eerste zes minuten van cruciaal belang. Wanneer er een melding aan 112 wordt gedaan beslist de centralist of ze burgerhulp gaan inzetten. Burgerhulp is namelijk veelal sneller ter plaatse dan de ambulance.

aed250Wijkbewoners die zich hebben ingeschreven bij  hartslagnu.nl krijgen een melding met het verzoek om te helpen.

Het kan zijn dat ze of rechtstreeks naar het adres van het slachtoffer worden gestuurd om de reanimatie te starten. Of ze krijgen een melding om de AED te halen en naar het slachtoffer te brengen.

De AED hangt aan de buitenkant van het buurthuis en is zonder code te openen. Wanneer de AED wordt weggenomen gaat er een (hoorbaar) alarm af zodat een ieder weet dat de AED is weggenomen en onderweg is naar een noodsituatie.

De AED is dus voor een ieder vrij toegankelijk om in te zetten tijdens een reanimatiesituatie in de omgeving van het buurthuis. Weet dat het wegnemen van de AED om andere redenen wordt gezien als een misdaad. Dit is dus een strafbaar feit. De AED is om levens te redden in uw wijk en niet voor andere doeleinden.

Mocht u in het bezit zijn van een EHBO-diploma, BHV-diploma of AED-diploma meldt u dan aan bij hartslagnu.nl en help uw buurtbewoner(s) wanneer zij reanimatiehulp nodig hebben.