Contactpersoon

Contactpersoon in de wijk Espelervaart

Het wijkplatform Espelervaart is nu ruim twee jaar actief. In die periode hebben we onder meer verschillende wijkavonden en de jaarlijkse burendag georganiseerd, hebben we een bijdrage geleverd aan de tweejaarlijkse schouw en hebben we een relatie opgebouwd met Gemeente, Stichting Carrefour (welzijnsgroep Noordoostpolder), de Politie en Mercatus (woningcorporatie).

Sinds enige tijd hebben we ook de beschikking gekregen over het buurthuis aan de Atlantische straat. Met een groep vrijwilligers is het buurthuis opgeknapt en worden er steeds meer activiteiten georganiseerd waar ook buurtbewoners aan kunnen deelnemen.

Om (nog) meer samen te werken aan de leefbaarheid en om onze activiteiten verder uit te bouwen heeft het wijkplatform behoefte aan contactpersonen in de verschillende buurten. Wat leeft er in de buurt, waaraan is behoefte, zijn er zaken die spelen op het gebied veiligheid? Kortom, met elkaar werken aan de leefbaarheid in onze wijk.

Wat vragen wij van u als contactpersoon?

Wij willen met de contactpersonen twee maal per jaar bij elkaar komen in het buurthuis. Op deze avonden willen wij graag van u horen wat er bij u in de buurt leeft en waar behoefte aan is. Met elkaar nadenken over de wijze waarop we knelpunten kunnen oplossen en wat voor activiteiten er voor en met bijvoorbeeld jeugd en ouderen georganiseerd kunnen worden.

Wij willen u op deze avonden ook informeren over de ontwikkelingen in de wijk en in het buurthuis. Daarvoor zullen Stichting Carrefour, Gemeente, de Politie en Mercatus uitgenodigd worden om aanwezig te zijn.

De twee jaarlijkse schouw zal ook op deze avonden aan de orde komen.

En natuurlijk praten we na afloop van de bijeenkomst met elkaar na onder het genot van een drankje.

Als u belangstelling heeft om als contactpersoon een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in onze wijk kunt u contact opnemen met het wijkplatform.

Naam: Alex Schoonveld of Kees Knook

Mailadres: espelervaartbuurthuis@gmail.com

Share and Enjoy !

0Shares
0 0