Huisregels voor bij Repair café

Repair Caf logo

  • De activiteiten van het repair café worden gratis en op vrijwillige basis uitgevoerd door de aanwezige reparatiedeskundigen, maar een vrijwillige bijdrage voor het geleverde werk wordt zeer op prijs gesteld.
  • De medewerkers van repair café voeren alleen reparaties uit van klussen die naar het buurthuis worden gebracht. Reparaties aan huis moet u in overleg met een medewerker afspreken. Het gebeurt op persoonlijke basis en er kan in overleg een kleine vergoeding worden gevraagd. 
  • Om lange wachtrijen te voorkomen, wordt bij drukte maximaal 1 kapot voorwerp bekeken. Voor een volgend voorwerp sluit de bezoeker weer achter in de rij aan.
  • De reparateurs behouden het recht voor om bepaalde voorwerpen niet te repareren.
  • De reparateurs zijn niet verplicht om gedemonteerde apparaten die niet gerepareerd kunnen worden, weer in elkaar te zetten.
  • Voor het gebruik van nieuwe materialen zoals snoeren, stekkers, zekeringen of applicaties dient apart te worden betaald.
  • De bezoekers van repair café zijn zelf verantwoordelijk voor het netjes afvoeren van kapotte voorwerpen die niet kunnen worden gerepareerd.

Aansprakelijkheid & Garantie

  • Noch de organisatoren van het repair café, noch de reparateur zijn aansprakelijk voor de schade als gevolg van verstrekte reparatieadviezen of – instructies, voor schade aan de ter reparatie aangeboden voorwerpen, voor gevolgschade of voor andere schade die het gevolg is van activiteiten van repair café.
  • Bezoekers die kapotte voorwerpen aanbieden ter reparatie, doen dit op eigen risico.
  • De reparateurs geven geen garantie op de met hun hulp uitgevoerde reparaties en zijn niet aansprakelijk als voorwerpen die in het repair café zijn gerepareerd, thuis toch blijken niet te functioneren.