Huisregels voor bij Repair café

Repair Caf logo

  • De activiteiten van het repair café worden gratis en op vrijwillige basis uitgevoerd door de aanwezige reparatiedeskundigen, maar een vrijwillige bijdrage voor het geleverde werk wordt zeer op prijs gesteld.
  • De medewerkers van repair café voeren alleen reparaties uit van klussen die naar het buurthuis worden gebracht. Reparaties aan huis moet u in overleg met een medewerker afspreken. Het gebeurt op persoonlijke basis en er kan in overleg een kleine vergoeding worden gevraagd. 
  • Om lange wachtrijen te voorkomen, wordt bij drukte maximaal 1 kapot voorwerp bekeken. Voor een volgend voorwerp sluit de bezoeker weer achter in de rij aan.
  • De reparateurs behouden het recht voor om bepaalde voorwerpen niet te repareren.
  • De reparateurs zijn niet verplicht om gedemonteerde apparaten die niet gerepareerd kunnen worden, weer in elkaar te zetten.
  • Voor het gebruik van nieuwe materialen zoals snoeren, stekkers, zekeringen of applicaties dient apart te worden betaald.
  • De bezoekers van repair café zijn zelf verantwoordelijk voor het netjes afvoeren van kapotte voorwerpen die niet kunnen worden gerepareerd.

Aansprakelijkheid & Garantie

  • Noch de organisatoren van het repair café, noch de reparateur zijn aansprakelijk voor de schade als gevolg van verstrekte reparatieadviezen of – instructies, voor schade aan de ter reparatie aangeboden voorwerpen, voor gevolgschade of voor andere schade die het gevolg is van activiteiten van repair café.
  • Bezoekers die kapotte voorwerpen aanbieden ter reparatie, doen dit op eigen risico.
  • De reparateurs geven geen garantie op de met hun hulp uitgevoerde reparaties en zijn niet aansprakelijk als voorwerpen die in het repair café zijn gerepareerd, thuis toch blijken niet te functioneren. 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0